SigmaSigma
ECHO

ECHO

ประเภทฮีโร่
สนับสนุนSigma
รายละเอียด

ผสานพรสวรรค์ของตัวเองกับเทคโนโลยีตรวจสอบใหม่ล่าสุด ตอนนี้เธอกลายเป็นนักล่าที่อันตรายและสง่างามที่สุด

SigmaSigma
  • สกิล
  • ทักษะ
สกิลใช้งาน
ดวงตาเทพ
สกิลติดตัว
เครื่องติดตาม